ROPS.PSO.3321.US.18.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, podzielone na 2 części:

Część I zamówienia – Obsługa warsztatów pn. Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się:

 • od 23 do 24 marca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 6 do 7 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 20 do 21 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 22 do 23 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 7 do 8 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztu udostępnienia zaplecza szkoleniowego (każdorazowo trzech sal swobodnie mieszczących po około 25 osób w układzie w podkowę lub długi stół konferencyjny do przeprowadzenia zajęć wraz ze sprzętem) w cenie oferty.

Część II zamówienia – Obsługa warsztatów pn. Profilaktyka wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy – multiprofesjonalny model działania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się:

 • od 19 do 20 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 21 do 22 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 8 do 9 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 22 do 23 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 24 do 25 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztu udostępnienia zaplecza szkoleniowego (każdorazowo trzech sal swobodnie mieszczących po około 25 osób w układzie w podkowę lub długi stół konferencyjny do przeprowadzenia zajęć wraz ze sprzętem) w cenie oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 lutego 2020 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.