Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Mali „Wielcy” Odkrywcy.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 537/106/VI/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Mali „Wielcy” Odkrywcy.

Termin składania ofert: od 28-02-2020 do 23-03-2020

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Mali „Wielcy” Odkrywcy.

Termin naboru: od 28-02-2020 do 06-03-2020