Formy wsparcia realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w marcu 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami form wsparcia realizowanymi w marcu 2020 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.