Harmonogram form wsparcia, dotyczący superwizji realizowanych w marcu 2020 roku w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia, dotyczącym superwizji realizowanych w marcu 2020 r. w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.