Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenie pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” odbędzie się w późniejszym terminie (po 15 kwietnia 2020 roku). O dalszych decyzjach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w tym w szczególności pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownikom punktów konsultacyjnych, służbie więziennej, gminnym komisjom rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologom i terapeutom, przedstawicielom organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 1500.

Miejsce realizacji: Park Przemysłowo-Technologiczny w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 sala nr 2

Terminy realizacji: 25-26.03.2020r. i 06-07.04.2020r.

Rozpoczęcie: godz. 9:00

Trener: Jarosław Kmiecik

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 692 005 708.