ROPS.PSO.3321.US.33.2020 – Obsługa spotkania okolicznościowego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizowanego w związku z obchodami jubileuszu XX-lecia istnienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez obiekty oferujące sale konferencyjne z możliwością zaadaptowania sali na potrzeby scenicznego występu artystycznego oraz przygotowanie wyżywienia w postaci bankietu na potrzeby spotkania okolicznościowego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w związku z obchodami jubileuszu XX-lecia istnienia. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. Przewiduje się maksymalnie 250 uczestników spotkania okolicznościowego. Usługa obejmuje obsługę spotkania wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej z wyposażeniem, obsługą techniczną oraz wyżywieniem w postaci organizacji bankietu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 12 marca 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.