Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym pn. „Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00.

Miejsce realizacji: zostanie podane w najbliższym czasie po wyłonieniu Wykonawcy na świadczenie usługi hotelarskiej.

Terminy realizacji: 27-28 kwietnia 2020 roku

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenie może zostać przeniesione na inny termin o czym będziemy Państwa informować na bieżąco

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Trener: Tomasz Kobylański, Marcin Mołóń

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 692 005 708.

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa
  3. Harmonogram szkolenia
  4. Szczegółowe informacje