HARMONOGRAM FORM WSPARCIA REALIZOWANYCH ONLINE – KWIECIEŃ 2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia tj. coachingu oraz superwizji w formie online realizowanych w marcu/kwietniu 2020 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.