Informacja dotycząca stopnia realizacji projektu

Projekt pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczejrealizowany jest od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Do udziału w projekcie przystąpiło do tej pory w województwie śląskim 1397 osób.

Zrealizowaliśmy ponad 650 godzin superwizji dla 397 osób oraz 71 szkoleń w których udział wzięło 1330 osób.

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia takie jak:

– FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia,

– Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającym traumę,

– Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży,

– Praca z dziećmi i młodzieżą,

– Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z rodziną wieloproblemową,

– Zagadnienia więzi i przywiązania,

– Dialog motywujący jako metoda pracy.

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasowy udział w projekcie.

 

Informacje zamieszczone w wypełnianych przez Państwa ankietach pomogą nam dopasować tematykę przyszłych szkoleń do Państwa potrzeb.

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,w trosce o Państwa bezpieczeństwo i minimalizację działań wymuszających przemieszczanie się, szkolenia oraz superwizje zaplanowane w terminie od 12.03.2020 r. zostały odwołane. Mamy nadzieję, że wkrótce wznowimy działania.

O nowych terminach szkoleń i superwizji poinformujemy osoby zakwalifikowane drogą elektroniczną.