HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MAJ 2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w maju 2020 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.