Nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”

Zapraszamy Podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej tj. domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobowa opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, ZOL/ZOP, do składania wniosków o przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego „ŚLĄSKIE POMAGA”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym – Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, poprzez dofinansowanie działań minimalizujących zagrożenia.

NABÓR MA CHARAKTER UZUPEŁNIAJĄCY – ILOŚĆ ŚRODKÓW OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

  1. O dofinansowanie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy nie składali jeszcze wniosków w ramach Projektu ŚLĄSKIE POMAGA
  2. Dofinansowanie można otrzymać tylko w zadaniu nr 2 i 3 ponieważ środki finansowe w zadaniu nr 1 zostały wyczerpane.
  3. Z uwagi na fakt, iż jest to nabór uzupełniający poza kryteriami o których mowa w Regulaminie Projektu wprowadza się również zasadę, wyboru wniosków do dofinansowania do momentu wyczerpania puli środków.
  4. Rozstrzygnięcie naboru planuje się do dnia 29 maja 2020r.

Wnioski można składać: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Elektroniczny wniosek aplikacyjny, instrukcja wypełniania wniosku oraz Regulamin Projektu dostępne na stronie internetowej: https://sp.rops-katowice.pl/. Formularz wniosku zostanie aktywowany w dniu 11 maja 2020r.

Informacje dotyczące projektu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu i mailowo:

  • 32/730-68-86, email: sadamczyk@rops-katowice.pl
  • 32/730-68-69, email: jjeleniewska@rops-katowice.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.