Bezpłatny coaching oraz wsparcie psychologiczne i poradnictwo prawne w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i minimalizację działań wymuszających przemieszczanie się, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wsparcie prowadzone w formie zdalnej (telefonicznie bądź w postaci wideokonferencji).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) przed realizacją wsparcia.

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące każdej z oferowanych form wsparcia.

  1. Coaching indywidualny – (Szczegółowy opis)
  2. Konsultacje prawne – (Szczegółowy opis)
  3. Wsparcie psychologiczne(Szczegółowy opis)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie dedykowane jest pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

  1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
  2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.