Rekrutacja na szkolenie pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”

UWAGA:

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego i w kraju szkolenie pn. ”Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków” nie odbędzie się w terminie 6-7 lipca 2020 roku.

Informacja o nowym terminie szkolenia zostanie opublikowana, jak tylko zostanie on uzgodniony.

W związku z powyższym, rekrutacja na szkolenie zostaje wstrzymana do odwołania.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”. Adresatami przedsięwzięcia są kadry pracujące z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz ich rodzinami, w tym m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy punktów konsultacyjnych, służby więziennej, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele służby zdrowia.

Terminy realizacji: 6-7 lipca 2020 roku

Miejsce: sala szkoleniowa na terenie Miasta Katowice (szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji szkolenia przekażemy w późniejszym terminie)

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • podstawowe pojęcia związane z prawnymi regulacjami dotyczącymi narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim,
 • pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od narkotyków,
 • strategie interwencyjne w sytuacji używania narkotyków,
 • rola motywacji w diagnozie i procesie leczenia oraz rehabilitacji,
 • struktura systemu leczenia uzależnień od narkotyków,
 • psychologiczne formy pomocy,
 • redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,
 • reintegracja osób uzależnionych od narkotyków.

Trener: Alicja Naskręt

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 25 czerwca 2020 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Szkolenie realizowane będzie przy zachowaniu wszystkich zaleceń i obostrzeń wynikających z panującej w kraju epidemii, w związku z czym prosimy m. in. o:

 • zachowanie bezpiecznej odległości względem innych osób,
 • stosowanie własnej maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta,
 • używanie własnego długopisu.

W dniu rozpoczęcia szkolenia, w momencie rejestracji, każdy z zakwalifikowanych uczestników będzie zobligowany do złożenia oświadczenia na temat stanu swojego zdrowia, pozwalającego wszystkim na bezpieczny udział w szkoleniu.

Informujemy, że w przypadku wydania przez Ministerstwo Zdrowia nowych zaleceń dotyczących organizacji szkoleń w związku z trwaniem epidemii koronawirusa – termin i warunki realizacji szkolenia mogą ulec zmianie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa