Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Mali „Wielcy” Odkrywcy.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1812/159/VI/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Mali „Wielcy” Odkrywcy.

Termin składania ofert: od 21-08-2020 do 14-09-2020

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Mali „Wielcy” Odkrywcy.

Termin naboru: od 21-08-2020 do 28-08-2020