ROPS.PSO.3321.US.76.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 3 części.

Część I – 2-dniowe zajęcia w terminie 27-28 października 2020 roku:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć dla 2 grup szkoleniowych, które odbędą się w następującym terminie od 27 do 28 października 2020 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć). Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolację i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas szkolenia: 2 sale szkoleniowe wraz z wyposażeniem dostępne we wszystkie dni szkolenia w terminie od 27 do 28 października 2020. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Część II – 2-dniowe zajęcia w terminie 03-04 listopada 2020 roku:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć dla 2 grup szkoleniowych, które odbędą się w następującym terminie od 03 do 04 listopada 2020 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć). Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolację i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas szkolenia: 2 sale szkoleniowe wraz z wyposażeniem dostępne we wszystkie dni szkolenia w terminie od 03 do 04 listopada 2020. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Część III – 2-dniowe zajęcia w terminie 12-13 listopada 2020 roku:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć dla 2 grup szkoleniowych, które odbędą się w następującym terminie od 12 do 13 listopada 2020 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć). Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolację i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas szkolenia: 2 sale szkoleniowe wraz z wyposażeniem dostępne we wszystkie dni szkolenia w terminie od 12 do 13 listopada 2020. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 12 października 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.