2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów zabić.

Mahatma Gandhi

 

Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych A/RES/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 roku, 2 października został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy (International Day of Non Violence). Datę obchodów wyznacza dzień urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy.

Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy stały się okazją do upowszechniania idei dotyczącej niestosowania przemocy poprzez organizowanie w tym dniu różnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.