Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 4 części.


Część I – Dostawa 1 tablicy interaktywnej:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby ROPS jednej tablicy interaktywnej przeznaczonej do użytkowania dla wychowanków regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy tablicy interaktywnej nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł brutto. Zaproponowana przez Wykonawcę tablica interaktywna musi spełniać następujące wymogi techniczne:
– Rodzaj: matowa, sucho ścieralna,
– Obszar projekcyjny: 1669,5 x 1180,
– Przekątna tablicy: 83 cale,
– Przekątna powierzchni roboczej: 80 cali,
– Format: 4:3,
– Czas reakcji : 16 ms (pierwsza kropka),
– Komunikacja: USB,
– Sposób obsługi: palec lud dowolny wskaźnik.

Część II – Dostawa 1 podłogi interaktywnej wraz z 1 statywem do tej podłogi:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby ROPS jednej podłogi interaktywnej wraz z jednym statywem do podłogi interaktywnej, przeznaczonej do użytkowania dla wychowanków regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy podłogi interaktywnej nie może przekroczyć 10.000,00 zł brutto, z kolei maksymalna cena statywu nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł brutto. Podłoga interaktywna wraz ze statywem zaproponowane przez Wykonawcę muszą spełniać następujące wymogi techniczne:
Dotyczy podłogi interaktywnej:
1) rozdzielczość ekranu XGA (1024 x 768 pikseli),
2) jasność: 3100 ANSI lumenów,
3) wielkość urządzenia: około 25 cm x 30 cm x 35 cm,
4) waga urządzenia: około 4,7 kg.
Dotyczy statywu do podłogi interaktywnej:
1) szerokość podstawy: 1 m,
2) długość podstawy: 55 cm,
3) minimalna wysokość podłogi interaktywnej na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 1 m/1,7 x 1,3 m,
4) maksymalna wysokość podłogi interaktywnej na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 2 m/3 x 2,3 m,
5) mobilna podstawa na kółkach z możliwością blokady.

Część III – Dostawa 2 telewizorów z funkcją smartTV:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby ROPS dwóch telewizorów z funkcją smartTV przeznaczonych do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy każdego z telewizorów nie może przekroczyć kwoty 1.881,62 zł brutto. Każdy z zaproponowanych przez Wykonawcę telewizorów z funkcją smart TV musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
1) przekątna minimum 55 cali,
2) technologia matrycy: LED lub QLED lub OLED,
3) maksymalna rozdzielczość: 4K ultra HD,
4) wsparcie dla HDR,
5) funkcje sieciowe: Bluetooth, WiFi,
6) złącza: HDMI, USB, opcjonalnie czytnik kart SD,
7) klasa energetyczna: minimum B.

Część IV – Dostawa 1 urządzenia wielofunkcyjnego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby ROPS jednego urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy urządzenia wielofunkcyjnego nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł brutto. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
1) funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, opcjonalnie faks,
2) technologia druku: laserowa lub atramentowa (kolorowa),
3) łączność bezprzewodowa: WiFi,
4) złącza: LAN (Ethernet), USB 2.0,
5) druk dwustronny: automatyczny,
6) wydajność: minimum 10000 stron/miesiąc.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2020 roku, o godzinie 09:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I – Dostawa 1 tablicy interaktywnej:
Oferta 1
BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
Data złożenia oferty: 10.10.2020 r. godz. 23:10
Cena oferty brutto: 2.952,00 zł

Część II – Dostawa 1 podłogi interaktywnej wraz z 1 statywem do tej podłogi:
Oferta 3
AKTYWNIE W SZKOLE Michał Grandyberg
Łubna-Jakusy 26, 98-235 Błaszki
Data złożenia oferty: 15.10.2020 r. godz. 22:18
Cena oferty brutto: 11.562,00 zł

Część III – Dostawa 2 telewizorów z funkcją smartTV:
Oferta 3
AKTYWNIE W SZKOLE Michał Grandyberg
Łubna-Jakusy 26, 98-235 Błaszki
Data złożenia oferty: 15.10.2020 r. godz. 22:18
Cena oferty brutto: 3.259,50 zł

Część IV – Dostawa 1 urządzenia wielofunkcyjnego:
Oferta 3
AKTYWNIE W SZKOLE Michał Grandyberg
Łubna-Jakusy 26, 98-235 Błaszki
Data złożenia oferty: 15.10.2020 r. godz. 22:18
Cena oferty brutto: 1.230,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą oferty zaproponowali następujący Wykonawcy:
Część I zamówienia: BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX Marcin Puźniak z siedzibą w Krzeszowie (58-405), Gorzeszów 19,
Części II-IV zamówienia: AKTYWNIE W SZKOLE Michał Grandyberg z siedzibą w Błaszkach (98-235), Łubna-Jakusy 26.