Rekrutacja na szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w cyklu szkoleniowym pn. „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 10 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://ps.rops-katowice.pl/