Emisja dobra! Chcesz pomagać? Potrzebujesz wsparcia?

Trafiłeś do miejsca w którym możesz zgłosić chęć pomocy innym w okresie epidemii. Możesz też dać znać gdy Twoja Instytucja potrzebuje pomocy …

Chce pomagać…

W ramach Programu „EMISJA DOBRA”, możesz pomóc w okresie epidemii COVID 19 osobom potrzebującym, możesz nabyć umiejętności, których nie doświadczysz w innych warunkach, możesz zostać bohaterem tych trudnych czasów, fizycznie włączysz się w pomoc instytucjom.

Twoja instytucja potrzebuje wsparcia…

W ramach Programu „EMISJA DOBRA”, możemy skojarzyć z Twoją placówką z naszymi Wolontariuszami, możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy Wolontariuszy, w przyszłości osoby te mogą stanowić zasób Twoich sprawdzonych kadr.