Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2602/184/VI/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021.

Termin składania ofert: od 12-11-2020 do 04-12-2020

  1. Zał. do uchwały – ogłoszenie konkursu – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021
  2. Zał. nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty – Wzór oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021 – załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. Zał. nr 2 do ogłoszenia – przykładowe zadania regionalnej placówki – Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania  – załącznik nr 2 do ogłoszenia
  4. Zał. nr 4 do ogłoszenia – informacja o zrealizowanych zadaniach – Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji dla organizacji społecznych – załącznik nr 4 do ogłoszenia

Nabór przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Termin naboru: od 12-11-2020 do 19-11-2020

  1. Zał. nr 3 do ogłoszenia – ogłoszenie o naborze do KK przedstawicieli NGO – Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021 – załącznik nr 3 do ogłoszenia
  2. Zał. do ogłoszenia o naborze wzór formularza zgłoszeniowego – Formularz zgłoszeniowy osoby ubiegającej się o udział w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021 – formularz do załącznika nr 3 do ogłoszenia