Dostawa mebli do placówki w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem zorganizowanym mebli zgodnie ze poniższym podziałem do placówki w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13 w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszystkie meble muszą być nowe, bez żadnych śladów użytkowania (np. bez zarysowań, plam, itp.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia mebli tzw. powystawowych (czyli wysiedzianych, przykurzonych, przybrudzonych, itp.). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby meble były dostarczone w paczce (czyli były do samodzielnego złożenia), z zastrzeżeniem, że instrukcja oraz wszystkie elementy niezbędne do ich złożenia będą jednocześnie dostarczone wraz z meblami. Na wszystkie meble Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby placówki. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do wskazanej przez Zamawiającego placówki oraz koszty związane z ewentualną wymianą mebli poniesie Wykonawca. Wszystkie meble muszą spełniać parametry podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie podzielono na 10 części.

 1. Część I zamówienia: Dostawa 5 łóżek o powierzchni spania: 160 cm x 80 cm,
 2. Część II zamówienia: Dostawa 6 łóżek o powierzchni spania: 140 cm x 70 cm,
 3. Część III zamówienia: Dostawa 3 łóżeczek dziecięcych o powierzchni spania: 120 cm x 60 cm,
 4. Część IV zamówienia: Dostawa 2 kojców z bramką,
 5. Część V zamówienia: Dostawa 6 szafek dziecięcych,
 6. Część VI zamówienia: Dostawa 2 komód wraz z przewijakiem i matą,
 7. Część VII zamówienia: Dostawa wykładziny dywanowej,
 8. Część VIII zamówienia: Dostawa 4 zestawów każdy składający się z 1 stolika i 2 krzesełek,
 9. Część IX zamówienia: Dostawa 2 krzesełek do karmienia,
 10. Część X zamówienia: Dostawa 2 stolików i 14 krzesełek do jadalni.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 02 grudnia 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 3
GWIAZDOLANDIA – BRANICKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Bernardyńska 46
44-100 Gliwice
Cena oferty:
Część I zamówienia: 4.000,00 zł brutto
Część II zamówienia: 3.600,00 zł brutto
Część III zamówienia: 1.500,00 zł brutto
Część IV zamówienia: 760,00 zł brutto
Część V zamówienia: 3.720,00 zł brutto
Część VI zamówienia: 1.400,00 zł brutto
Część VII zamówienia: 5.400,00 zł brutto
Część VIII zamówienia: 1.520,00 zł brutto
Część IX zamówienia: 900,00 zł brutto
Część X zamówienia: 1.710,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę w częściach I-X zamówienia przedstawił następujący Wykonawca: GWIAZDOLANDIA – BRANICKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Bernardyńskiej 46.