ROPS.PSO.3321.US.82.2020 – Świadczenie usług obejmujących obsługę szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa szkoleń dla uczestników projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie podzielono na 2 części.

Część I – obsługa szkoleń na terenie miasta Bielsko-Biała:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa szkoleń dla uczestników projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II, tj. 8 szkoleń 3-dniowych, trwających po 8 godzin dydaktycznych każde, w tym: 5 szkoleń w 2021 roku i 3 szkoleń w 2022 roku oraz 1 szkolenia 1-dniowego trwającego 8 godzin dydaktycznych, które odbędzie się w 2021 roku, tj. łącznie obsługa 25 dni szkoleniowych, w tym 16 dni szkoleniowych w 2021 roku oraz 9 dni szkoleniowych w 2022 roku. Termin realizacji usługi do 24 czerwca 2022 roku.  Obsługa szkolenia będzie każdorazowo obejmowała najem sali szkoleniowej oraz zapewnienie cateringu. Szkolenia muszą się odbywać na terenie miasta Bielsko-Biała. Sala szkoleniowa zostanie zapewniona w godzinach od 8:00-16:00. W szkoleniach każdorazowo weźmie udział maksymalnie 20 uczestników – 1 grupa szkoleniowa. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów szkoleń, w związku z powyższym będą one ustalone indywidualnie z Wykonawcą po wyłonieniu realizatorów usług szkoleniowych, przy czym będą się one odbywać w dni robocze. Zamawiający informuje, iż szkolenia nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy. Usługa będzie obejmowała udostępnienie 1 sali szkoleniowej oraz wyżywienia, na które składają się przerwa kawowa oraz obiad. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Część II – obsługa szkoleń na terenie miasta Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa szkoleń dla uczestników projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II, tj. 7 szkoleń 3-dniowych, trwających po 8 godzin dydaktycznych każde, w tym: 5 szkoleń w 2021 roku i 2 szkoleń w 2022 roku oraz 1 szkolenia 1-dniowego trwającego 8 godzin dydaktycznych, które odbędzie się w 2021 roku, tj. łącznie obsługę 22 dni szkoleniowych, w tym 16 dni szkoleniowych w 2021 roku oraz 6 dni szkoleniowych w 2022 roku. Termin realizacji usługi do 24 czerwca 2022 roku. Obsługa szkolenia będzie każdorazowo obejmowała najem sali szkoleniowej oraz zapewnienie cateringu. Szkolenia muszą się odbywać na terenie miasta Częstochowa. Sala szkoleniowa zostanie zapewniona w godzinach od 8:00-16:00. W szkoleniach każdorazowo weźmie udział maksymalnie 20 uczestników – 1 grupa szkoleniowa. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów szkoleń, w związku z powyższym będą one ustalone indywidualnie z Wykonawcą po wyłonieniu realizatorów usług szkoleniowych, przy czym będą się one odbywać w dni robocze. Zamawiający informuje, iż szkolenia nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy. Usługa będzie obejmowała udostępnienie 1 sali szkoleniowej oraz wyżywienia, na które składają się przerwa kawowa oraz obiad. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 18 grudnia 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.