Zakup i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach kampanii pn. „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj”

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach kampanii pn. „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Termin składania ofert: Do dnia 2 grudnia 2015 roku, do godziny 14:00

Opis kryteriów wyboru oferty:

  • cena brutto – 100%

Załączniki: