Egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Został ogłoszony Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 roku wyniosło 3899,78 zł.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami art.118.ust. 2a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 163 ze zm.) osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wnoszą opłatę w kwocie 389,98 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz egzaminu można znaleźć na stronie https://old.rops-katowice.pl/informacja-dot-egzaminu-rke/