Synteza zaktualizowanej w 2015 roku „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”

synteza

Niniejsza publikacja powstała w celu przybliżenia zapisów zaktualizowanej w 2015 roku „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/11/6/2015 w dniu 31 sierpnia 2015 roku (http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2015/09/07/1441612606.pdf).

Synteza „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” przedstawia kluczowe elementy tego dokumentu t.j.: misję, cele strategiczne, kierunki działań i działania, priorytety regionalnej polityki społecznej, sposób monitorowania i ewaluacji, a także słowniczek pojęć.

Pełna wersja dokumentu strategicznego, jak i niniejsza synteza są dostępne na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: old.rops-katowice.pl w zakładce „pliki do pobrania”.