Rekrutacja na szkolenia międzysektorowe organizowane w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach międzysektorowych pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS do dnia 12 października 2018 roku (decyduje data wpływu).

Terminy szkolenia do wyboru:

Szkolenia międzysektorowe dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

  • 17 października 2018 – Rybnik
  • 23 października 2018 – Katowice
  • 29 października 2018 – Częstochowa
  • 07 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenie międzysektorowe dla pracowników instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

  • 18 października 2018 – Rybnik
  • 24 października 2018 – Katowice
  • 30 października 2018 – Częstochowa
  • 08 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenia międzysektorowe – szczegółowe informacje

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach międzysektorowych proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.