Zaproszenie na spotkanie – rozpoczęcie II fazy projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu rozpoczynającym realizację II fazy projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, które odbędzie się w Katowicach w dniu 10 maja 2019 roku w godz. 10.00 – 13.00.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli władz samorządowych oraz dyrektorów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, reprezentujących JST biorące udział w projekcie.

Będzie ono okazją do prezentacji założeń Modelu, omówienia koncepcji pilotażu oraz rozpoczęcia współpracy z animatorami/doradcami partnerstw i ekspertami, którzy będą bezpośrednio wspierać Gminy w realizacji zadań na ich terenie.

Kolejnym krokiem we wdrażaniu Modelu będą prace animatorów i ekspertów w środowisku lokalnym, w tym przygotowujące ośrodek do pilotażu (m.in. diagnoza i prowadzenie spotkań edukacyjnych) oraz zmierzające do powstania partnerstw (m.in. kontakt z potencjalnymi kooperantami, spotkania edukacyjne dla instytucji współpracujących).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji do dnia 7 maja 2019 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz dostarczenie go w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Informacja o otrzymaniu zgłoszenia wraz z programem i miejscem spotkania zostanie przesłana pocztą elektroniczną.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.