Rekrutacja na spotkania edukacyjne „Dialog motywujący w pracy socjalnej” – realizacja projektu Kooperacje 3D- Rekrutacja zakończona.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych pn. „Dialog motywujący w pracy socjalnej” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkania edukacyjne adresowane są do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z gmin/powiatów uczestniczących w realizacji projektu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 09.08.2019 roku.

Terminy dwudniowych spotkań edukacyjnych do wyboru:

  • 27.09.19r.(piątek), 30.09.19r.(poniedziałek) – Rybnik
  • 18.10.19r.(piątek), 21.10.19r.(poniedziałek) – Częstochowa

Dialog motywujący w pracy socjalnej- szczegółowe informacje

Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Dokumenty do pobrania: