Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych i pamięci przenośnych do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1800 kompletów materiałów szkoleniowych oraz 880 sztuk pamięci przenośnych, w tym 920 kompletów materiałów szkoleniowych w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 880 kompletów materiałów szkoleniowych i 880 sztuk pamięci przenośnych w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II, zgodnie z poniższą specyfikacją.

W skład 1 kompletu materiałów szkoleniowych wchodzi:

 • Długopis automatyczny: 1 sztuka, 0,7 mm z gumowym uchwytem. Gumowy uchwyt, wymienny wkład, wykonany z polistyrenu z końcówką z niklowanego srebra. Kolor: niebieski.
 • Teczka z gumką: 1 sztuka. Format A4. Wykonana z tektury bezkwasowej. Gumka narożnikowa w kolorze teczki lub czarnym. Tektura minimum 380 g. Kolor teczki: niebieski lub zielony – przy czym wszystkie teczki muszą być w tym samym kolorze.
 • Kołonotatnik/koło zeszyt: 1 sztuka. Format A5. Spirala pojedyncza lub podwójna. Minimum 80 kartek w kratkę o gramaturze 60g/m2. Okładka laminowana, perforowana.

Maksymalna cena 1 kompletu materiałów szkoleniowych wynosi: 9,00 zł brutto.

Pamięć przenośna (pendrive) USB 2.0 lub 3.0 o pojemności minimum 2GB. Maksymalna cena 1 sztuki pamięci przenośnej wynosi: 15,00 zł brutto.

Materiały szkoleniowe oraz pamięci przenośne mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (40-142 Katowice, ul. Modelarska 10) zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. 180 kompletów materiałów szkoleniowych należy dostarczyć do pokoju 119 w terminie do 14 września 2020 roku,
 2. 180 sztuk pamięci przenośnych należy dostarczyć do pokoju 119 w terminie do 14 września 2020 roku,
 3. 700 kompletów materiałów szkoleniowych należy dostarczyć do pokoju 119 w terminie do 30 października 2020 roku,
 4. 700 sztuk pamięci przenośnych należy dostarczyć do pokoju 119 w terminie do 30 października 2020 roku,
 5. 540 kompletów materiałów szkoleniowych należy dostarczyć do pokoju 226 w styczniu 2021 roku (nie wcześniej niż 15 stycznia 2021 roku),
 6. 380 kompletów materiałów szkoleniowych należy dostarczyć do pokoju 226 w styczniu 2022 roku (nie wcześniej niż 14 stycznia 2022 roku).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 07 września 2020 roku, o godzinie 10:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 2
„PRO OFFICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Korfantego 179 B, 40-153 Katowice
Data złożenia oferty: 04.09.2020 r. godz. 13:30
Cena oferty brutto: 21.951,20 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: „PRO OFFICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (40-153) przy ulicy Korfantego 179B.