Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.
Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie i podpisanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 29.01.2020 roku.

 

Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i terminów. Z uwagi na trwające procedury wyłonienia hoteli, w których realizowane będą szkolenia,  informacja o dokładnym miejscu realizacji zostanie przekazana już bezpośrednio osobom zakwalifikowanym na dane szkolenie osobnym mailem. Każdorazowo jednak, będzie to hotel na terenie województwa śląskiego, w jednej z turystycznych miejscowości takich jak m.in. Wisła, Ustroń, Milówka, Cieszyn, Szczyrk, Zawiercie.

 

Tematy szkoleń:

1. Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych – (Szczegółowy opis szkolenia)

2. Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

3. Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

4. Mediacje w pracy z rodziną – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

5. Mediacje w pracy z rodziną – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia) – Uwaga, zmiana terminu!

6. Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę – (Szczegółowy opis szkolenia)

7. FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia – (Szczegółowy opis szkolenia)

8. Budowanie i metodyka pracy zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

9. Budowanie i metodyka pracy zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

10. Praktyczne aspekty rozpoznawania i rozwijania uzdolnień u dzieci – (Szczegółowy opis szkolenia)

11. Zagadnienia prawne z obszaru systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – (Szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń obejmuje warunki:
  – posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
  – utrudnionego dojazdu na miejsce realizacji zajęć (uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej – autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy),
  – ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie ma możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie wpisane na listę rezerwową.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.